Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Održivost okoliša

Budući da predvodimo prijelaz prema budućnosti obnovljivih izvora energije, broj naših postrojenja povećavat će se širom svijeta.

Predani smo odgovornom upravljanju utjecajima na okoliš što ih uzrokuju naše aktivnosti. Od izgradnje do operativnih aktivnosti, radimo na procjeni rizika, pažljivo važući različita pitanja te provodeći u praksi mjere ublažavanja utjecaja. Kada gradimo nove elektrane, koristimo se najboljom međunarodnom praksom i smjernicama, a kada ih puštamo u rad, slijedimo koncesije, dopuštenja i licencije vezane uz okoliš i ekologiju.

Proizvodnja energije ima utjecaj na okoliš

Sva proizvodnja energije ima utjecaj na okoliš. Stoga posebnu pozornost posvećujemo istraživanju i planiranju kako bismo predvidjeli, razumjeli i umanjili utjecaj naših aktivnosti na okoliš. Primjerice, razvoj velikih hidroelektrana može dovesti do značajnih promjena u prirodnim područjima. Slatkovodne vrste riba poput divljeg lososa, pastrva i slatkovodnih dagnji osjetljive su na migracijske barijere i na promjene u temperaturi, protoku i količini vode.

Sustavno radimo na umanjivanju i ublažavanju tih utjecaja, na primjer tako što poboljšavamo stanište riba, područja mriještenja i tako što podržavamo njihovu migraciju.

Vjetroelektrane utječu na životinje koje se kreću letenjem — posebice na ptice i šišmiše — kao i na migracijska kretanja kopnenih životinja. Provodimo sveobuhvatne i detaljne procjene utjecaja na okoliš te implementiramo utvrđene mjere, poput postavljanja zona zabrane rada tijekom izgradnje i rada postrojenja. Pogođena i osjetljiva područja bioraznolikosti identificiraju se ranoj u fazi planiranja, a o zaštićenim vrstama ptica posebno izvješćujemo.

Učinke i utjecaje solarnih parkova tek treba bolje razumjeti. Nastojimo bolje razumjeti kako naše poslovanje utječe na okoliš, kao i identificirati te primijeniti potrebne mjere za smanjenje tih utjecaja.

Izgradnjom infrastrukture sve naše tehnologije utječu na krajolik. Radimo na smanjenju i ublažavanju tih utjecaja kroz projekte revegetacije, očuvanja tla, zraka i vode od onečišćenja, kao i obradu otpada.

Promjene u korištenju zemljišta utječu na biološku raznolikost. Kako se povećava broj projekata u kojima se intenzivno koriste obnovljivi izvori energije, moramo neprestano raditi na implementaciji i rješavanju izazova kao dijela naših svakodnevnih operacija pokušavajući smanjiti potencijalno negativan učinak. Sva proizvodnja energije ima utjecaj na okoliš. Upravo zbog toga snažno se fokusiramo na istraživanje i planiranje kako bismo predvidjeli, razumjeli i umanjili utjecaj naših operacija na okoliš.

Related content