Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sigurnost

Kao međunarodna energetska tvrtka koja se bavi dalekosežnom i složenom tehnologijom, izloženi smo prema nekoliko sigurnosnih rizika. Kontinuirano radimo na smanjenju ovih rizika kako bismo zaštitili svoje ljude, imovinu i poslovanje.

Sustavan pristup smanjenju rizika

Za nas, sigurnost se dijeli na tri glavna područja:

  • fizička sigurnost

  • sigurnost zaposlenika

  • kibernetička sigurnost (koja uključuje informacijsku sigurnost i računalnu sigurnost).

U svijetu koji je sve povezaniji zaštita ovih područja može biti teška. Imamo sustavan pristup procjeni rizika te analizi prijetnji, ranjivosti i posljedica.

Nakon što su rizici procijenjeni, poduzimamo korake da ih smanjimo što je više moguće. Kibernetička sigurnost uzrokuje sve veću zabrinutost jer prema Norveškom nacionalnom centru za kibernetičku sigurnost (Norwegian National Cybersecurity Center) digitalni napadi na energetski sektor i drugu kritičnu infrastrukturu mogu imati katastrofalne posljedice.

Neuspjeh u upravljanju našom sigurnošću može dovesti do ozljeda, gubitka života, štete na našim objektima, financijske štete i gubitka informacija. Naša sposobnost da svoje ljude i imovinu zaštitimo od prijetnji stoga je ključna za funkcioniranje našeg poslovanja.

Spremnost za hitne slučajeve

Sposobnost Statkrafta da se nosi s ozbiljnim i neželjenim hitnim slučajevima naš je stalan prioritet. Naš odgovor na hitne situacije temelji se na korištenju specijaliziranih i privremenih timova. Cilj ovog pristupa jest omogućiti Statkraftu da istovremeno upravlja hitnim situacijama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i strateškoj razini. Statkraft također surađuje s drugim tvrtkama, nevladinim organizacijama, lokalnim policijskim snagama i vatrogascima kako bi osigurao najbolju moguću spremnost za upravljanje u izvanrednim situacijama.

Naša područja fokusa

Kako bismo smanjili sigurnosne rizike s kojima se suočavamo, svoje napore usmjeravamo na poboljšanje procesa i naših sposobnosti upravljanja sigurnošću, kao i na poboljšanje svijesti i ponašanja naših zaposlenika. Naš sigurnosni pristup neprestano zajednički razvijamo kako bismo išli ukorak s novim vrstama prijetnji koje se pojavljuju te s promjenama u nacionalnim sigurnosnim propisima u okviru kojih djelujemo.

Fizička sigurnost

Sposobnost Statkrafta da se nosi s ozbiljnim i neželjenim hitnim događajima stalan je prioritet. Naš odgovor na hitne situacije temelji se na korištenju specifične i privremene opreme. Cilj ovog pristupa jest omogućiti Statkraftu da istovremeno upravlja hitnim situacijama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i strateškoj razini. Statkraft također surađuje s drugim tvrtkama, nevladinim organizacijama, lokalnim policijskim snagama i vatrogascima kako bi osigurao najbolju moguću spremnost za upravljanje u izvanrednim situacijama.

Sigurnost osoblja

Unutarnja prijetnja često se identificira kao ozbiljan izazov za javne i privatne tvrtke. Dio upravljanja ovim rizikom je integracija sigurnosnih procedura i praksi tijekom cijelog životnog ciklusa radnog mjesta, od zapošljavanja do otpuštanja.

Računalna i informacijska sigurnost

Naše informacije vrlo su vrijedna imovina koja je u vlasništvu različitih organizacijskih jedinica tvrtke. Provodimo kampanje podizanja svijesti i obuke da bismo stvorili snažnu kulturu računalne sigurnosti, pri čemu ističemo prijetnje kao što su elektronička pošta s pokušajima prijevare (phishing) i pokušaji prijevare putem telefona. Napadi na računalnu infrastrukturu u stalnom su porastu, i brojem i razinom složenosti. Kontinuirano radimo na poboljšanju svojih operativnih sposobnosti za zaštitu, otkrivanje i upravljanje događajima vezanim uz računalnu i informacijsku sigurnost. Naš tim za računalnu sigurnost upravlja incidentima ove vrste i utvrđuje koja je imovina od kritičnog, ključnog značaja u našoj tvrtki.