Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zajednička vrijednost

Kao predvodnici prijelaza na obnovljivu energiju, vjerujemo da svoje poslovanje moramo voditi na način koji stvara zajedničku vrijednost i za nas i za zemlje te zajednice u kojima poslujemo.

Sustavan pristup uključivanju zajednice

Mnogi oblici proizvodnje energije dolaze u izravan doticaj sa životima ljudi. Solarne elektrane, vjetroelektrane i hidroelektrane intenzivni su oblici stvaranja energije na pojedinom području i broj lokalnih zajednica na koje će naše aktivnosti izravno utjecati nastavit će se povećavati. Odlučni smo u tome da budemo inovativni u pronalaženju rješenja za izazove lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja zajednica u kojima poslujemo.

Kroz aktivan angažman s lokalnim zajednicama radimo na pronalaženju načina na koje naše aktivnosti također stvaraju vrijednost za zajednice i zemlje u kojima se nalazimo. Kada započinjemo nove građevinske projekte, radimo na provedbi inicijativa koje donose korist lokalnim zajednicama.

Kada ulazimo u nova područja ili tijekom faze koja prethodi izgradnji, surađujemo s dionicima da bismo bolje razumjeli što im je važno, što se od nas očekuje i kako možemo pronaći idealna rješenja za zajedničke izazove. Programi podizanja svijesti važan su alat za informiranje zajednica o prednostima programa obnovljive energije, a druge vrste ulaganja u zajednicu omogućavaju nam proširivanje svoga utjecaja i izvan pružanja čiste energije.

Rad na razvoju zajednice

Statkraft procjenjuje i upravlja svojim utjecajem u skladu s međunarodnim okvirima kao što su Načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda (Guiding Principles on Business and Human Rights), dok se u novim projektima oslanjamo na standarde ekološke i društvene održivosti (Environmental and Social Sustainability Performance Standards) koje je donijelo Međunarodno financijsko društvo (International Financial Society − IFC) i koji predstavljaju koristan vodič.

Ove međunarodne orijentire integriramo u svoje procese te, primjerice, u izgradnju nove hidroelektrane.

Pratimo hijerarhiju ublažavanja utjecaja. To znači izbjegavanje, minimiziranje, ublažavanje ili kompenziranje negativnog utjecaja naših aktivnosti uključujući, gdje god je to moguće, istraživanje održivih alternativa za tehnički dizajn ili lokaciju.

Promičemo dugoročan razvoj zajednice u područjima na koja utječemo. Takav pristup pozitivno će doprinijeti dugoročnoj održivosti naših ulaganja time što stvara sinergiju sa zemljama i zajednicama koje su nam domaćini.

Neprestano surađujemo s našim glavnim dionicima te s njima gradimo konstruktivne i uzajamne odnose.