Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Upravljanje

Naš pristup održivosti neprestano se razvija u skladu s našom korporativnom strategijom i međunarodnim razvojem. Statkraftov sustav upravljanja uključuje politike i zahtjeve koji nas vode u svakodnevnom radu.

Naša temeljna načela

Statkraftov Kodeks ponašanja (Kodeks) opisuje naša temeljna načela za održivo i odgovorno ponašanje te ga je usvojio Upravni odbor tvrtke. Kodeks se odnosi na sve tvrtke koje djeluju u okviru Statkraft Grupe i na sve ljude koji za njih rade, bez obzira na lokaciju. Naša očekivanja od naših dobavljača opisana su u Kodeksu ponašanja dobavljača Statkrafta te se od svih dobavljača očekuje da se pridržavaju standarda u skladu s tim očekivanjima.

Statkraftov način

Održivost je sastavni dio svih naših aktivnosti te se odražava i u našem sustavu upravljanja, poznatom kao “The Statkraft Way” (Statkraftov način). Ovaj sustav upravlja načinom poslovanja te čini osnovu za neprestano unaprjeđenje naših aktivnosti. On također ukazuje na smjer koji moramo slijediti prilikom rješavanja pitanja vezanih uz održivost.

Turbine wheel representing levels of governing documents

Zakoni, propisi i smjernice

Kao norveška tvrtka, pridržavamo se norveških zakona i regulative, kao i svih zakona i propisa koji se primjenjuju u zemljama u kojima poslujemo. Kada razvijamo svoje politike, inspiraciju također crpimo iz relevantnih međunarodnih struktura i smjernica, uključujući i smjernice OECD-a za međunarodne tvrtke te Vodeća načela za poslovanje i ljudska prava Ujedinjenih naroda. Prilikom novih komercijalnih aktivnosti u obzir se uzimaju IFC-ovi Standardi za okolišnu i društvenu održivost.

Učinak

Tvrtka Statkraft identificirala je ključne pokazatelje učinka (KPI) koji također pokrivaju aspekte održivosti, poput zdravlja i sigurnosti, okoliša i poslovne etike. Naš učinak u odnosu na ove ključne pokazatelje redovito provjeravaju menadžment tvrtke i upravni odbor. Pitanja vezana uz održivost također su uključena u plan i provedbu revizije poslovanja.