Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Organizacija

Tvrtka Statkraft organizirana je u pet poslovnih područja i dva područja za zaposlenike.

organisation

Glavni izvršni direktor (CEO) odgovoran je za operacije Statkrafta prema Upravi te je delegirao različite odgovornosti izvršnim potpredsjednicima tvrtke (Executive Vice Presidents − EVP) za područja poslovanja i zaposlenika.

 

Naša poslovna područja:

Poslovno područje Nordic (Nordijske zemlje) odgovorno je za usluge vođenja i održavanja (O&M) za postrojenja odgovorna za proizvodnju energije na globalnoj razini, za stvaranje vrijednosti iz Statkraftova europskog portfelja fleksibilne proizvodnje te za industrijsko vlasništvo.

Poslovno područje Europe (Europa) odgovorno je za razvoj i vlasništvo nad vjetroelektranama i solarnim elektranama u Europi. Osim toga, ovo poslovno područje odgovorno je za projektnu izvedbu velikih projekata u Statkraftu te nabavu na razini cijele Grupe.

Poslovno područje International (Međunarodno) odgovorno je za stjecanje, razvoj, posjedovanje i upravljanje obnovljivim izvorima izvan zapadne Europe, a pokriva hidroenergiju, energiju vjetra i solarnu energiju.

Poslovno područje Markets (Tržišta) odgovorno je za komercijalnu optimizaciju i razvoj Statkraftova portfelja fleksibilne proizvodnje energije, kao i za pružanje pristupa tržištu, potporu investicijskim odlukama te osiguravanje dugoročne vrijednosti putem globalnih strategija hedginga.

Poslovno područje New Energy Solutions (Nova energetska rješenja) odgovorno je za Statkraftovo djelovanje na području grijanja jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvoja rješenja baziranih na vodiku kao energentu, biogoriva, rješenja za punjenje električnih vozila, istraživanje i razvoj te ranu fazu poslovnog razvoja i Statkraftove tvrtke.

 

Područja rada naših zaposlenika:

Organizacija CFO & IT odgovorna je za optimizaciju financijskog upravljanja, poticanje i predvođenje u učinku Grupe, učinkovitu raspodjelu resursa, upravljanje rizikom i IT.

Organizacija korporativnog osoblja odgovorna je za funkcije koje su podrška cijeloj Statkraft Grupi, uključujući ljudske resurse (HR), korporativne odnose (korporativne komunikacije i PA), održivost, upravljanje i usklađenost, HSSE, korporativnu strategiju i analizu te korporativni ured.

Voditelj korporativne revizije funkcionalno odgovara Upravnom odboru, a administrativno glavnom izvršnom direktoru. Ova funkcija nije član korporativnog menadžmenta te sudjeluje u upravljačkom timu glavnog financijskog direktora (CFO).

Statkraft AS matična je tvrtka više podružnica te je u potpunom vlasništvu Statkrafta SF, koji je pak u vlasništvu norveškog Ministarstva trgovine, industrije i ribarstva.

 

Upravljanje Grupom

Rukovodstvo Grupe sastoji se od glavnog izvršnog direktora (CEO) i izvršnih potpredsjednika (EVP) za poslovna područja i zaposlenike. Direktor je odgovoran za svakodnevno upravljanje tvrtkom.
Woman smiling
Birgitte Ringstad Vartdal
President and CEO
Anna smiling
Anna Nord Bjercke
Executive Vice President CFO & IT
Woman smiling
Ingeborg Dårflot
Executive Vice President International
Man looking in to camera
Dag Smedbold
Acting Executive Vice President Nordics
Man smiling
Hallvard Granheim
Executive Vice President Markets
Man smiling
Jürgen Tzschoppe
Executive Vice President New Energy Solutions
Man smiling
Henrik Sætness
Executive Vice President Corporate Staff
Woman smiling
Barbara Flesche
Executive Vice President Europe

Upravni odbor

Upravni odbor odgovoran je za cjelokupno upravljanje tvrtkom i nadzor nad tvrtkom.
 • Alexandra Bech Gjørv
  Alexandra Bech Gjørv
  Chair
 • Lars Røsæg
  Lars Røsæg
  Board member
 • Woman smiling
  Ingelise Arntsen
  Deputy chair
 • Čovjek se smiješi
  Mikael Lundin
  član odbora
 • Čovjek se smiješi
  Pål Erik Sjåtil
  član odbora
 • Marit Salte
  Marit Salte
  Board member
 • Žena nasmijana
  Marte Lind
  predstavnica zaposlenika
 • Portret čovjeka
  Lars Mathisen
  predstavnik zaposlenika
 • Čovjek se smiješi
  Thorbjørn Holøs
  predstavnik zaposlenika