Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Uključivanje dionika

Kako bismo sve većem i većem broju ljudi omogućili pristup obnovljivoj energiji, moramo surađivati i raditi s različitim dionicima. Stoga radimo na stvaranju otvorenog dijaloga o pitanjima održivosti sa svim dionicima koji su dio naših aktivnosti ili na koje bi naše aktivnosti mogle utjecati.

Seljak u polju
Devoll, Albanija
Foto: Eduard Pagria

Uključenost kroz cijeli lanac vrijednosti.

U naš je lanac vrijednosti uključeno nekoliko dionika. Naše hidroelektrane opskrbljuju stanovništvo više od pola stoljeća, a također gradimo nove hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane. U svim tim aktivnostima ovisimo o snažnim i čvrstim odnosima s drugim dionicima i trećim stranama. Surađujemo sa svojim dionicima kako bismo razmjenjivali informacije, bolje razumjeli njihove potrebe te pronalazili rješenja za zajedničke izazove. Ovaj dijalog čini vrijedan doprinos našim svakodnevnim aktivnostima. On nam pomaže da neprestano poboljšavamo i jačamo naše odnose i poslovnu praksu.

Naši dionici

Surađujemo s raznim vrstama dionika. Ovo su neki od primjera:

Naš vlasnik

Statkraft je u vlasništvu norveškog naroda preko Ministarstva trgovine, industrije i ribarstva, a naše stvaranje vrijednosti izravno koristi norveškom društvu.

Vlasti

Održavamo blizak dijalog s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama vlasti kako bismo donositeljima strateških odluka mogli pružiti najnovije informacije o Statkraftovim projektima, kao i o važnosti obnovljivih izvora energije u ekološkoj tranziciji.

Financijske institucije

Surađujemo s investitorima i financijskim institucijama posvećujući sve više pozornosti održivosti. Investitori omogućavaju Statkraftu da nastavi rasti u sektoru obnovljive energije te da podrži globalni pomak prema održivijem energetskom sustavu. Uz financiranje, naše vodeće banke nude usluge koje podržavaju tekuće operacije i smanjuju rizik za našu imovinu i investitore. Statkraft uvijek nastoji održati dobar dijalog s investitorima i financijskim institucijama te pružati relevantne informacije vezane uz pitanja održivosti.

Lokalne zajednice

Komuniciramo s lokalnim zajednicama tijekom cijelog ciklusa naših projekata i operacija. Počevši od procesa donošenja odluka koje prethode investiciji, provodimo konzultacije i uključujemo se u dijalog sa susjednim zajednicama i obiteljima na koje će projekt potencijalno imati utjecaja. Tijekom konstrukcijskih projekata uspostavljamo konzultacijske kanale i kanale za kontakt, uključujući i mehanizme za pritužbe i komunikaciju.

Zaposlenici

Neprestano radimo na tome da zaposlenicima pružimo radno okruženje koje karakteriziraju uključenost i međusobno poštovanje. Čvrsto smo predani raznolikosti, radnim pravima te pravednom tretmanu, koji čine Statkraft izvrsnim mjestom za rad. Provodimo godišnju anketu među zaposlenicima kako bismo procijenili svoju organizaciju i način upravljanja, a teme uključuju vodstvo, suradnju, radne uvjete te osobni razvoj.

Dobavljači

Surađujemo sa svojim dobavljačima kako bismo osigurali primjenu i pridržavanje najviših standarda održivosti. Kako bismo potaknuli poboljšanja, pružamo im obuku, preglede te provodimo inspekcije i revizije da bismo osigurali usklađenost.

Civilno društvo

Surađujemo s civilnim društvom na više načina. Primjerice, na projektnoj razini komuniciramo i surađujemo s lokalnim organizacijama civilnog društva kako bismo provodili aktivnosti u zajednici, zadovoljili potrebe lokalnih zajednica te tražili prilike za pozitivnu sinergiju između naših i njihovih aktivnosti. Na nacionalnoj razini surađujemo s različitim organizacijama, i bilateralno i kroz mreže održivosti.

Mreža

Naš interni rad na upravljačkim procesima dopunjava se vanjskim mrežama kroz koje dijelimo svoja iskustva i najbolju praksu. Mreže čiji je Statkraft član uključuju Norvešku mrežu za Global Compact (Nordic Network for the Global Compact), Norveško vijeće za poslovnu i industrijsku sigurnost (Norwegian Council for Business and Industrial Security, NSR) i Nordijsku poslovnu mrežu za ljudska prava (Nordic Business Network for Human Rights).