Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraftova porezna strategija

Statkraft je vodeća tvrtka za obnovljivu energiju s aktivnostima na tri kontinenta, uključujući hidro, vjetar i solar. Kroz naše tržišne aktivnosti i proizvodna sredstva stvaramo vrijednost za našeg vlasnika, naše kupce i društva u kojima poslujemo.

Statkraft je vodeća tvrtka u području obnovljive energije s operacijama u sektorima hidroenergije, energije vjetra i solarne energije na trima kontinentima. Kroz naše tržišne aktivnosti i našu imovinu vezanu uz proizvodnju stvaramo vrijednost za našu imovinu, za naše korisnike i za tvrtke u kojima poslujemo.

Statkraft je predan odgovornim poslovnim praksama i borbi protiv klimatskih promjena. Naše poslovanje razvija se globalno, a naša misija je osigurati čistu energiju. Statkraftova poslovna strategija temelji se na sigurnom, etičnom i odgovornom poslovanju kao glavnom preduvjetu. Naš pristup održivosti razvija se neprestano, zajedno s našom korporativnom strategijom i međunarodnim razvojem. Statkraft se vodi dosljednom, transparentnom i održivom poreznom strategijom. Pridržavamo se poreznih zakona i procedura u svim zemljama gdje poslujemo.

Vjerujemo da je odgovoran pristup oporezivanju ključan za dugoročnu održivost tvrtki u kojima poslujemo te za održivost našeg poslovnog sektora širom svijeta. Kodeks ponašanja odobrio je Upravni odbor tvrtke. Kodeks se odnosi na sve tvrtke i sve zaposlenike Statkraft Grupe, a naš pristup oporezivanju usklađen je s njim.

Naš odnos prema poreznom planiranju

Statkraft pristupa oporezivanju na način koji je usklađen s našom korporativnom strategijom i čiji je cilj smanjiti korporativnu složenost i troškove. Ne ulazimo u fiktivne porezne transakcije te aktivno razmatramo sve implikacije poreznog planiranja.

Svo porezno planiranje mora biti u skladu s okvirnim planom porezne optimizacije i strukturiranja na razini Grupe te je podložno strogim procesima nadgledanja i odobravanja. Naš porezni okvir navodi da svako porezno planiranje mora:

  • poticati pravo i iskreno poslovanje

  • oslanjati se na potpuno otkrivanje činjenica i okolnosti nadležnom poreznom tijelu

  • izbjegavati porezne režime koje u OECD-u ili EU-u smatraju „štetnima“.

Primjenjujemo načelo “dohvata ruke” u slučaju transakcije unutar Grupe, u skladu s vodičem za najbolju praksu, osim ako lokalna pravila zahtijevaju primjenu drugih mehanizama određivanja cijene.

Ne koristimo porezne oaze za izbjegavanje poreza te osnivamo entitete u jurisdikcijama s nultom ili niskom stopom poreza samo iz značajnih i komercijalnih razloga. To znači da poreze plaćamo ovisno o tome gdje se vrijednost zaista stvorila tijekom uobičajenog obavljanja naših poslovnih aktivnosti.

Upravljanje poreznim rizikom i odredbe upravljanja

Porezi su ključan dio našeg korporativnog upravljanja i odgovornosti; njih nadzire Upravni odbor tvrtke. Svakodnevne procese upravljanja poreznim poslovima u Statkraftu obavlja centralizirani globalni porezni tim.

Porezni tim uključen je u sva značajna poslovna događanja kako bismo mogli unaprijed procijeniti moguće porezne posljedice naših odluka. Zapošljavamo odgovarajuće kvalificirane i obučene porezne stručnjake s potrebnim razinama kompetencija i znanja. Neprestano pratimo dopune i promjene poreznog zakonodavstva kako bismo procijenili njihov utjecaj na Statkraft Grupu.

Statkraft ima uspostavljenu tromjesečnu proceduru za upravljanje poreznim rizicima koja olakšava pravilnu identifikaciju, mjerenje, upravljanje i izvješćivanje o poreznom riziku. Tamo gdje postoji značajna neizvjesnost ili kompleksnost koja je povezana uz rizik možemo zatražiti vanjski savjet koji je u skladu s našim internim okvirom poreznog planiranja.

Proaktivno upravljamo poreznim pitanjima i rizicima kako bismo za naše dioničare maksimizirali vrijednost nakon oporezivanja, dok istovremeno radimo u skladu s važećim zakonima i Statkraftovim Kodeksom ponašanja.

Usklađenost

Imamo izričitu odgovornost pridržavati se zakona zemalja u kojima poslujemo. Što se tiče poreznog zakonodavstva, odlučili smo to činiti ne samo kako bismo bili usklađeni s odredbama zakona, već i kako bismo pratili temeljne namjere politike. Statkraft ima centraliziran i jedinstven pristup tumačenju poreznih pravila kojim se upravlja na razini cijele Grupe.

Kontinuirano procjenjujemo svoje porezne procese i kontrole da bismo osigurali usklađenost s lokalnim i međunarodnim standardima relevantnim za naše poslovanje. Usklađivanje s poreznim pravilima može biti složeno jer tumačenje zakona i sudske prakse nije uvijek jasno te se može mijenjati s vremenom. Pokušavamo upravljati ovim inherentnim poreznim rizikom tako što zauzimamo tehnički rigorozne i dobro dokumentirane stavove kako bismo izbjegli nepotrebne sudske sporove.

Pristup i odnosi s poreznim tijelima

Predani smo osiguravanju potpune usklađenosti sa svim zakonskim obavezama te punoj transparentnosti prema poreznim tijelima. S poreznim tijelima surađujemo uz iskrenost i integritet te nastojimo uspostaviti odnos koji je zasnovan na međusobnom poštovanju, transparentnosti i povjerenju.

Kada god je to moguće, surađujemo s poreznim tijelima kako bismo razriješili sporove i postigli stanje sigurnosti, ali smo također spremni i djelovati kada se ne slažemo s presudom ili odlukom. Konstruktivno surađujemo s vladama na razvoju poreznih sustava, zakonodavstva i administracije – izravno ili kroz sektorska i industrijska udruženja, prema potrebi.

Vjerujemo da se bolje informirani i održivi rezultati postižu kada se vlade otvoreno konzultiraju s industrijom i drugim zainteresiranim dionicima.